Публикация

ВАС отмени и стандарта по медицинска онкология

ВАС отмени и стандарта по медицинска онкология

Според магистратите за издаването на наредбата в първоначалната й редакция липсват каквито и да е мотиви


Състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 30 (от 15.07.2010 г.) за утвърждаване на стандарта „Медицинска онкология”. 

Делото е образуване по жалба на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) и АСИМП Интегративна медицина.

Според магистратите за издаването на наредбата в първоначалната й редакция (обн. в ДВ бр. 60 от 03.08.2010 г.) липсват каквито и да било мотиви. По делото няма данни такива да са публикувани преди същата да стане част от обективното позитивно право, изтъква ЦЗПЗ.

Формално към изменящите и допълващите я наредби относно медицинските стандарти „Инфекциозни болести” и „Вътрешни болести” присъстват мотиви под формата на докладна записка, но по същество те нямат изискуемото съдържание и не изпълняват целта на закона, се посочва още в мотивите на съда.

" }-->

Коментари