Публикация

Аурубис България търси Ръководител служба по трудова медицина

Ние Ви предлагаме: Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност; Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки; Възможности за личностно и професионално развитие.


Аурубис е водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света.  Ние произвеждаме 1 млн. тона медни катоди всяка година и различни медни продукти от тях. Благодарение на широката ни гама услуги, ние се нареждаме сред световните лидери в нашия сектор.

Медодобивният завод на Аурубис Групата в България се намира в региона на Средногорието. Той е построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. Днес в компанията са ангажирани 845 служители. За периода от приватизацията на компанията през 1997 г. до края на 2015 г., за модернизиране на производството и опазване на околната среда са инвестирани над 540 млн. евро.

За направление „Екология и здраве при работа – Служба по трудова медицина“ търсим да назначим:

                                   РЪКОВОДИТЕЛ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Отговорности:
» Организира и провежда първични и периодични медицински прегледи;
» Изготвя анализи на заболеваемостта с временна неработоспособност и на резултатите от периодичните медицински прегледи;
» Организира и провежда измервания на факторите на работната среда;
» Участва в дейността по оценка на риска за здравето и безопасността при работа;
» Изготвя препоръки за подобряване условията на труд, както и за типа на колективните и индивидуални средства за защита;
»Разработва и участва в реализирането на програми за здравословен начин на живот, увеличаване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа

Изисквания:

» Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен магистър;
» Призната специалност „Трудова медицина“;
» За предимство ще се счита опит в управлението на служба по трудова медицина, както и доброто ниво на владеене на английски език (В1-В2);
» Компютърна грамотност;
» Инициативност;
» Прецизност и отговорност;
» Аналитично мислене;
» Умение за вземане на решение.

Ние Ви предлагаме:
» Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
» Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
» Възможности за личностно и професионално развитие.

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография с подробна информация за професионалния Ви път и копие от диплома за завършено образование на e-mail: s.ivanova@aurubis.com, или на адрес: Аурубис България АД, 2070 гр. Пирдоп, направление „Човешки ресурси“, не по-късно от 30.04.2017 г. 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Ще запазим конфиденциалността на Вашата кандидатура съгласно ЗЗЛД. 

Коментари