Аурубис България търси Ръководител служба по трудова медицина
Трудова Борса
Трудова Борса
Страница
Аурубис България търси Ръководител служба по трудова медицина

Аурубис България търси Ръководител служба по трудова медицина

Ние Ви предлагаме: Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност; Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки; Възможности за личностно и професионално развитие.

Аурубис е водещата интегрирана група за производство на мед и най-големият преработвател на мед в света.  Ние произвеждаме 1 млн. тона медни катоди всяка година и различни медни продукти от тях. Благодарение на широката ни гама услуги, ние се нареждаме сред световните лидери в нашия сектор.

Медодобивният завод на Аурубис Групата в България се намира в региона на Средногорието. Той е построен през 1958 г. и се състои от четири основни производствени единици: металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика. Днес в компанията са ангажирани 845 служители. За периода от приватизацията на компанията през 1997 г. до края на 2015 г., за модернизиране на производството и опазване на околната среда са инвестирани над 540 млн. евро.

За направление „Екология и здраве при работа – Служба по трудова медицина“ търсим да назначим:

                                   РЪКОВОДИТЕЛ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Отговорности:
» Организира и провежда първични и периодични медицински прегледи;
» Изготвя анализи на заболеваемостта с временна неработоспособност и на резултатите от периодичните медицински прегледи;
» Организира и провежда измервания на факторите на работната среда;
» Участва в дейността по оценка на риска за здравето и безопасността при работа;
» Изготвя препоръки за подобряване условията на труд, както и за типа на колективните и индивидуални средства за защита;
»Разработва и участва в реализирането на програми за здравословен начин на живот, увеличаване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа

Изисквания:

» Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен магистър;
» Призната специалност „Трудова медицина“;
» За предимство ще се счита опит в управлението на служба по трудова медицина, както и доброто ниво на владеене на английски език (В1-В2);
» Компютърна грамотност;
» Инициативност;
» Прецизност и отговорност;
» Аналитично мислене;
» Умение за вземане на решение.

Ние Ви предлагаме:
» Перспективна и отговорна работа в една от най-големите компании в страната, част от международна група - лидер в своята сфера на дейност;
» Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки;
» Възможности за личностно и професионално развитие.

Ако предложението Ви интересува, моля, изпратете актуална автобиография с подробна информация за професионалния Ви път и копие от диплома за завършено образование на e-mail: s.ivanova@aurubis.com, или на адрес: Аурубис България АД, 2070 гр. Пирдоп, направление „Човешки ресурси“, не по-късно от 30.04.2017 г. 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Ще запазим конфиденциалността на Вашата кандидатура съгласно ЗЗЛД. 

Мнения