Публикация

Две работни ателиета за студенти предлага Черноморският симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината

Две работни ателиета за студенти предлага Черноморският симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината

Работните ателиета ще се проведат в Катедрата по анатомия, хистология и обща ембриология към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, а техни ръководители ще са видни преподаватели от катедрата


Две работни ателиета за студенти предлага Черноморският симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината

От 6 до 9 април 2017 г., като част от Черноморския симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината, ще се проведат два уъркшопа.

Първият от тях е ежегодният IF уъркшоп. Събитието ще даде възможност на студентите да се запознаят с основните принципи на процесите при имунофлуоресценцията, механизма на IF микроскопа и процеса на протеинова детекция за диагностични и научни цели. Желаещите да участват ще имат възможността да разгледат първите си IF слайдове и да ги запазят дигитално.

Второто ателие е насочено към студентите с интерес към имунохистохимията (IHC). Те ще имат възможност да разберат как работи съвременната патологична диагностика и как се откриват специфични протеини в индивидуални слайдове от една тъканна проба. Студентите ще се запознаят със света на имунохистохимията и ще имат възможност да приготвят първия си IHC слайд, както и да открият функциите на отделните антитела, на разтворите и да научат повече за процеса на фиксиране на тъкани. По време на уъркшопа ще се разгледат особеностите и алгоритмите на приготвянето на IHC слайдовете и ролята на процеса в модерната патология на научни проучвания.

Работните ателиета ще се проведат в Катедрата по анатомия, хистология и обща ембриология към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, а техни ръководители ще са видни преподаватели от катедрата.

Всеки уъркшоп има капацитет от 5 до 10 души. Записването ще се извършва по време на регистрацията за конференцията на 6.04.2017 г.

" }-->

Коментари