Публикация

Началникът на ВМА представи професия "ВОЕНЕН ЛЕКАР" пред столични ученици

Началникът на ВМА представи професия "ВОЕНЕН ЛЕКАР" пред столични ученици

Младежите останаха впечатлени


Какви са предизвикателствата и трудностите пред военните лекари?

Това бе темата по време на първата по рода си среща между представители на Военномедицинска академия и ученици от ХІ и ХІІ клас на 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес" в гр. София.

Началникът на болницата ген.-майор чл.-кор. проф. Николай Петров, д.м.н. и началникът на Клиника „Гръдна хирургия” проф. Деян Йорданов, д.м. откликнаха на поканата на училищното ръководство и се срещнаха с учениците

с профилирана подготовка „Биология” и „Химия”, които свързват своето бъдеще с медицинската професия. 

Срещата е част от дейността на гимназията за професионално ориентиране на учениците и запознаването им с най-добрите учебни заведения в България и професионалните направления в тях, а конкретният разговор е провокиран от идеята на ръководството на ВМА за създаването на Военномедицински университет.

Проф. Петров и проф. Йорданов

разказаха за особеностите на кариерата на военния лекар, споделиха за трудностите и предизвикателствата, както и за многото моменти на лично удовлетворение.

Младежите останаха впечатлени от възможността още това лято да изберат ВМА за продължаване на своето образование. Ген.-майор проф. Петров акцентира върху предимствата на учебната дейност на болницата от гледна точка на материалната база, преподавателския състав и перспективите за реализация.

Проф. Петров подари на Испанската гимназия знака на ВМА като израз на приятелство и написа в летописната книга на училището: „За нас с проф. Йорданов бе изключително преживяване да се срещнем, разговаряме и отговаряме на въпросите на учениците, проявяващи интерес към военната медицина. Срещите и общуването с бъдещето на България са шанс и надежда за нас. Кураж и с Бога напред!"

Снимки: Мила Георгиева
 

Коментари