Публикация

Раждаемостта у нас расте, детската смъртност е висока


Нараства коефициентът на общата раждаемост, сочат данни от проучване на Националния статистически институт. Регистрираният брой живородени деца през 2009 г. е най-голям за последните 15 години, а коефициентът на раждаемост надвишава равнището на този от 1992 г.

През миналата година е отчетен най-голям брой многоплодни раждания от 1960 г. досега - 1 220. При 1 181 от тях са родени по две, а при 39 - по три деца.

При общата смъртност на населението през 2009 г. се наблюдава намаление спрямо предходната година. Броят на починалите е 108 068 и е с 2 455 по-малък от този през 2008 г.

Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (15,5 промила) отколкото при жените (13,1 промила), като е по-висока в селата (20,1 промила) отколкото в градовете (11,9 промила).

Нивото на детска смъртност в страната продължава да е по-високо от средното за Европа.  Коефициентът на детска смъртност е 9 промила. В повечето от страните в Европа коефициентът на детска смъртност е под 7 промила.

Средната продължителност на живота е 73,4 години.

Коментари