Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние

Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние

сп. Обща медицина, 2017, бр. 1, стр. 26-29

Баймакова М, Димова Й, Попова Д, др. Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние. – Обща медицина, 19, 2017, № 1, 26-29.

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл, който се намира под илюстрацията и ключовите думи

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 март 2017

Прикачени файлове

FUO & Toxocara canis.pdf
Реклама

Мнения