Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, дм
Лекар
Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние

Инфекция с Toxocara canis дебютираща като неясно фебрилно състояние

сп. Обща медицина, 2017, бр. 1, стр. 26-29

Baymakova M, Dimova Y, Popova D, Kirilova P, Chobanova P, Andonova R, et al. Toxocara canis infection presenting as fever of unknown origin [in Bulgarian]. General Medicine 2017; 19(1): 26-29.

 

SJR (2016): 0.125

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи! 

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

20 март 2017

Прикачени файлове

FUO & Toxocara canis.pdf

Мнения