Публикация

Ако НЗОК бави плащанията към аптеките, ще страдат пациентите


Българският фармацевтичен съюз изрази недоволство от нарушаването на индивидуалните договори с аптеките от страна на НЗОК.

Фармацевтите, отчитайки сложната икономическа ситуация в страната, проявиха толерантност към здравноосигурителния фонд. Продължаването на неправомерната практика на забавяне на дължимите от касата плащания към аптеките подлагат на сериозен риск възможността за достъп на пациентите с хронични заболявания до лекарствени продукти, отбелязва съсловната организация.

БФС припомня, че голяма част от аптеките влагат собствен финансов ресурс за закупуване на лекарствени продукти, осигурявани по договор с Националната здравноосигурителна каса, като отпускат животоспасяващите и животоподдържащите медикаменти на пациентите без надценка.

В следствие на това аптеките са принудени да сключват договори за кредитиране с търговците на едро и с банките. Аптеките са обвързани с дадените от тях обезпечения, дължат изпълнение на кредитите в срокове и всеки месец плащат неустойки за забавяне. По този начин те кредитират държавата и заплащат за това лихви по отпуснатите кредити.

Стига се до ситуация, при която аптеките с цената на много усилия и заплатени кредити осигуряват отпускането на лекарства на пациентите, което е функция на държавата.

С изменение в Закона за здравното осигуряване от 2009 г. държавата вече не гарантира в обхвата на пакета от дейности, заплащани от бюджета на НЗОК, отпускането на лекарствените продукти, посочва още Българският фармацевтичен съюз.

При системно неизпълнение от аптеките на договорите за стоков кредит търговците на едро ги прекратяват и спират доставките на лекарствени продукти. Същевременно  аптеките са длъжни да поддържат постоянна наличност от лекарствени продукти.

Фармацевтичният съюз посочва, че реалният срок за заплащане на лекарствата от Националната здравноосигурителна каса е 60 дни, ако няма закъснение и без да се отчита технологичното време на превода от НЗОК до РЗОК и оттам до съответната аптека.

Закъснения на плащанията от страна на здравната каса дори с един ден, както и неплащането на част от сумата при последния превод (460 хиляди лева), лишава аптеките от възможността да изпълняват задълженията си по договорите с НЗОК.
БФС отбелязва, че поради прогресиращото забавяне на плащанията от страна на касата аптеките са в невъзможност да отпускат лекарствени продукти на здравноосигурените лица.

В резултат все повече аптеки отказват да сключват договори с касата за отпускане на лекарствени продукти, а голяма част ще прекратят договорите си. Тези от тях, които останат договорни партньори на НЗОК, ще бъдат принудени да работят циклично (аптеките ще имат възможност да закупуват и отпускат лекарства само когато касата е заплатила дейностите и съответно - аптеките на доставчиците).

Според съсловната организация, това неминуемо ще създаде огромно напрежение в отношенията между пациенти и магистър-фармацевти и ще рефлектира върху най-уязвимите социални групи, тъй като те не са в състояние да си закупят лекарствените продукти на свободна продажба.

Българският фармацевтичен съюз предупреждава, че липсата на решение за описаните проблеми в кратък срок ще доведе до невъзможност аптеките да изпълняват функциите си, което в по-големите населени места ще принуди пациентите да изминават по-големи разстояния в търсене аптека, която ще е в състояние да им отпусне полагащите им се лекарствени продукти.

В отдалечените и труднодостъпни населени места болните ще трябва да пътуват десетки километри, за да получат необходимите им животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти.

БФС алармира обществеността, Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, че аптеките не носят отговорност за нарушаване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК.

Коментари