Публикация

Министерството на здравеопазването получи 12 млн. лева от ЕС за въвеждане на електронното здравеопазване

Министерството на здравеопазването получи 12 млн. лева от ЕС за въвеждане на електронното здравеопазване

Общата продължителност за изпълнение на дейностите е 22 месеца


Министърът на здравеопазването Илко Семерджиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

С отпуснатите 12 милиона лева ще бъде финансиран проектът на МЗ за доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2, съобщават от пресцентъра на министерството.

Проектът е в изпълнение на Националната здравна стратегия 2014-2020 на Министерството на здравеопазването и на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България  2014 – 2020 г. С това на практика ще бъде въведено електронното здравеопазване у нас.

Предвидено е разработването и въвеждането на регистри и номенклатури в областта на здравеопазването, развитието и националното внедряване на единен идентификатор, фармако-терапевтична експертна система, изграждане на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта и други. Общата продължителност за изпълнение на дейностите и постигане на очакваните резултати е 22 месеца.

Чрез изграждането на Националната здравна информационна система значително ще бъдат подобрени качеството и ефективността на здравеопазването у нас, като същевременно ще бъде оптимизирана и контролната дейност на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция „Медицински одит“.

Коментари

Както и лечебните заведения, които са финансирани от НЗОК следва да са в тази система за да се проследяват и да има индикатори за най-разходните дейности, лекарства, медицински изделия и разходи на всяко лечебно заведение, което ползва публичните средства на НЗОК.

Надявам се да се осъществи най- после. Необходимо е електронната здравна карта да бъде обезпечена с финансови средства ,с които разполага отделния пациент.Тогава всичко ще бъде прозрачно и справедливо ,както за лекарите ,така и за пациентите.Няма да има фалшификация и източване на средства .