КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ
КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ
КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ
Училище за диабет
Училище за диабет
Страница
КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ

КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ

Ако хората с диабет са диагностицирани навреме, ако са добре обучени, ако провеждат съвременно лечение, редовен самоконтрол и спазват здравословен начин на живот и хранене... - тогава те могат да живеят пълноценно и да се реализират ефективно в обществото като "УСЛОВНО ЗДРАВИ ХОРА"...!!!

Прикачени файлове

diabet_2 - Обучение.pdf

Мнения