Публикация

Генеричният фармацевтичен сектор е жизненоважен за достъпа до лекарства


Доклад на IMS Health* подчертава значението на устойчивостта на генеричната фармацевтична индустрия за Европейския съюз, съобщи Българската генерична фармацевтична асоциация.

Основните заключения на доклада са, че генеричните лекарства:

∙ Осигуряват достъпа до златен стандарт лекарства за много сериозни заболявания
∙ Осигуряват достъп до лекарства за по-голяма част от населението
∙ Стимулират здравословната конкуренция със сектора на оригиналните лекарства
∙ Допринасят за спестявания в националните здравни фондове
∙ Позволяват бъдещи дългосрочни спестявания при разширяващата се роля на лекарствата спрямо хоспитализацията
∙ Имат високо качество

Устойчивостта на генеричния фармацевтичен сектор е от жизненоважно значение за гарантиране на достъпността на съвременните лекарства в света, твърди докладът на IMS Health.

В момента над половината от обема на лекарствата в ЕС са генерични, но това представлява само 18% в стойностно изражение. В доклада на IMS Health се споменава, че до този момент, вследствие използването на генерични лекарства, икономиите в ЕС възлизат на около 30 млрд. евро. С разширяването на ЕС до 27 държави-членки сумата може да се удвои.

Показателно е, че третирането на генеричните лекарства единствено като механизъм за намаляване на разходите ще потиска потенциала им да допринесат продължителни ползи в дългосрочен план.

В доклада се казва още, че европейската генерична промишленост е все повече иновативна, като през 2007 година тя е вложила 7% от приходите си обратно в научноизследователска и развойна дейност.

Тя също така инвестира в разработката на продукти, специални лекарствени програми и работни места в ЕС (700 компании, в които пряко са заети около 150000 души), а също така е водеща при европейските инициативи за биоподобни лекарства.


*IMS Health е международна компания за проучване и анализ на фармацевтичния пазар.

Коментари