Публикация

На 23 и 24 март в МУ-Плевен ще се проведе Петата Национална конференция по здравни грижи за студенти с международно участие

Конференцията ще носи мотото „Здравните грижи – наука и технологии“ и ще обедини три основни тематични направления – сестрински грижи, акушерски грижи и вария


 

           За пети пореден път в Телекомуникационния ендоскопски център при Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) на 23 и 24 март ще се проведе национален научен форум по здравни грижи за студенти с подкрепата на Академичното ръководство на висшето училище и на Факултета по здравни грижи. Тази година превърналата се в традиция конференция ще носи мотото „Здравните грижи – наука и технологии“ и ще обедини три основни тематични направления – сестрински грижи, акушерски грижи и вария. 

         В рамките на традиционния студентски научен форум е организирано специално събитие - представянето на новоизлязлата учебна книга „Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи” за студенти и специалисти по здравни грижи. Участниците в конференцията ще имат уникалната възможност да се запознаят с авторския колектив и съдържанието на новото издание на тържественото му представяне на 23 март 2017 г., четвъртък, от 19.00 ч в концертната зала на  Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен.

Учебната книга „Оперативна, обща и специална хирургия. Хирургични грижи” отразява най–съвременните постановки по тематичните направления, които в момента са с национален и европейски акцент в сферата на здравните грижи – онкология, оперативна техника, рани и хирургични инфекции, високи технологии и др. Тя се появява в най-точния момент, в който има голяма необходимост от актуализирана информация по третираните от нея теми, свързани с настъпилите в страната организационни промени, целящи синхронизиране с европейските стандарти. Написването на учебника, който неслучайно ще бъде презентиран по време на конференцията, е дело на колектива на Катедрата по сестрински хирургични грижи от Факултета по здравни грижи към МУ–Плевен. 

Прикачени файлове

Programa_Conference_2017.pdf

Коментари