Публикация

МС одобри нови национални програми за превенция на ХИВ и туберкулоза

МС одобри нови национални програми за превенция на ХИВ и туберкулоза

Програмите залагат амбициозни цели 


Министерският съвет прие днес Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2017-2020 г. Тя предвижда да се намали както заболеваемостта, така и смъртността от туберкулоза с 40% до 2025 г. в сравнение с 2015 г. , съобщи правителствената пресслужба.

Сред групите в риск, към които са насочени дейностите по програмата, попадат хора, лишени от свобода, от ромската общност, страдащи от наркотична или алкохолна зависимост, бежанци, мигранти, болни от ХИВ/СПИН и други. 

Като нови групи са дефинирани медицинският персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от микробиологичните лаборатории за диагностика на заболяването, както и хора с инсулинозависим тип диабет.

В изпълнение на националните програми за периода 2007-2015 г. през последните години се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта – от 39,1 на 100 000 през 2006 г. до 22,5 на 100 000 през 2015 г. Тези постижения станаха възможни и благодарение на финансирането от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза“.

Днес правителството прие и Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции у нас, като документът е с действие до 2020 г. Основните цели на програмата са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск, намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ, елиминиране на предаването на инфекцията от майка на новородено. Предвидено е включване на антиретровирусно лечение на 90% от засегнатите хора; през 2020 г. до 95% от бременните жени да имат изследване за сифилис, до 90% - за ХИВ, както и да бъде осигурена защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с инфекцията, и на лицата от групите в най-висок риск.

България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общото население. По данни от Европейския център за контрол на заболяванията новорегистрираните случаи на ХИВ в България за 2015 г. представляват 3,1 на 100 000 население, спрямо честота на разпространение на нови случаи 5,8 на 100 000 за Европейския съюз.

От Министерския съвет съобщават още, че тези постижения са били възможни и благодарение на Програмата по превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд. В страната са въведени превантивни услуги сред най-уязвимите по отношение на ХИВ групи чрез изграждане на нископрагови центрове и мрежи от обучени екипи на неправителствени организации.

Коментари