Публикация

Ръководство на СЗО за оралното здраве на български език издаде МУ-Варна

Ръководство на СЗО за оралното здраве на български език издаде МУ-Варна

Ръководството е изключително полезно за всички изследователи и лекари по дентална медицина, които се интересуват от честотата на оралните заболявания и рисковите фактори в популацията


Ръководство на СЗО за оралното здраве на български език издаде МУ-Варна

През 2015 г. Световната здравна организация (СЗО) предостави на Медицински университет - Варна изключителните права за превод на български език на ръководството:  "Проучвания на оралното здраве - основни методи". Преводът е дело на студенти от Факултета по дентална медицина под редакцията на доц. д-р Клара Докова от Катедра "Социална медицина и организация на здравеопазването" към Факултета по обществено здравеопазване. 

Ръководството е изключително полезно за всички изследователи и лекари по дентална медицина, които се интересуват от честотата на оралните заболявания и рисковите фактори в популацията, както и безценно учебно помагало за обучение на студенти по дисциплината „Обществено дентално здраве”.

Пълен текст на българското издание на ръководството на СЗО може да намерите тук.

Коментари