Публикация

Rocaltrol ще може да се изписва за 180 дни лечение


Националната здравноосигурителна каса предприе мерки за осигуряване на възможността лекуващите лекари да изписват лекарствения продукт Rocaltrol в количество, което осигурява лечението на здравноосигурените пациенти за 180 дни.

До момента софтуерът на аптеките не позволяваше това, съобщава здравната каса.

Тъй като опаковките на медикамента са по 100 капсули (5 блистера по 20 капсули), при предписването на цели опаковки не може да се осигури лечението на пациента за 180 дни – колкото е срокът на протокола, по най-често прилаганата схема – по 1 капсула дневно.

На пациентите се налагаше да заверяват протоколи за 100 дни лечение с медикамента, което изискваше по-често да подновяват необходимите за това документи.

Съгласно Националния рамков договор 2010 отпуснатото количество от лекарствен продукт по даден протокол осигурява лечението на болния за срок не по-голям от 180 дни.

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал.1 от Наредба 28 на Министерството на здравеопазването от 09.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти е извършена актуализация на софтуера. Това позволява да се предписва Rocaltrol caps. 0,250 х 100 на цели блистери, за срок от 180 дни, при спазване на разпоредбите от НРД 2010.

" }-->

Коментари