Публикация

ЕМА преразглежда безопасността на лекарство, използвано при рак на гърдата

ЕМА преразглежда безопасността на лекарство, използвано при рак на гърдата

Става въпрос за медикамента доцетаксел


Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) проучва противораковото лекарство доцетаксел заради случаи на неутропеничен ентероколит във Франция, при които по-голямата част от пациентите са били с диагноза операбилен рак на гърдата.

Предварителната оценка не показва увеличение на честотата на тази известна нежелана лекарствена реакция през последните две години. 
Неутропеничният ентероколит е сериозно възпалително заболяване на червата, свързано с неутропения (ниски стойности на неутрофилите, вид бели кръвни клетки, които се борят с инфекциите).

Лекарството доцетаксел е важна терапевтична възможност, за която е доказано, че удължава живота на раково болни пациенти. Това лекарство е разрешено за употреба в държавите на Европейския съюз от 1995 г. под различни търговски имена.

Докато продължава този преглед ЕМА препоръчва на лекарите да продължават да предписват доцетаксел в съответствие с указанията от настоящата продуктова информация, която включва подробно описание за предотвратяване и лечение на неутропения. Окончателните изводи и препоръки ще бъдат публикувани след приключване на това преразглеждане.

Повече информация по темата вижте в прикачените файлове.

Прикачени файлове

docetaxelP_j.pdf
docetaxeМС_j.pdf

Коментари