Публикация

/Без/вредна ли е една цигара?


Водещи експерти ще обсъдят утре от 10:00 часа в „София прес” ефективните методи за отказване на цигарите.

Ще бъдат дадени насоки как човек да се ориентира кой е най-подходящият за него начин за спиране на вредния навик.

Сред акцентите в дискусията са:
(Без)вредна ли е една цигара?
Електронните цигари - за и против, къде е истината?
Трябва ли да има пълна забрана за пушенето на обществени места?

Сред участниците ще бъдат доц. Стефанка Шпангенберг, завеждащ секция „Детско и училищно здравеопазване” и Елена Теолова, главен експерт в секция „Промоция на здраве и профилактика на болестите” в Центъра за опазване на общественото здраве.

Коментари