Публикация

2500 лекари изпитаха политиците за спешните промени в здравеопазването

2500 лекари изпитаха политиците за спешните промени в здравеопазването

Гилдията поиска отговори по най-горещите въпроси в сектора и оцени идеите на кандидат-управляващите в уникална онлайн дискусия


В навечерието на изборите за 44-о НС близо 2500 лекари, фармацевти, други медицински специалисти и представители на фармацевтичната индустрия провокираха кандидат-управляващите да заявят своите визии за решение на горещите проблеми в здравеопазването. Индиректно съпричастни на дебата станаха още над 10 000 представители на съсловието, които системно бяха информирани за хода на дискусията и бяха провокирани за размисъл.

Това се случи в рамките на първата по рода и мащаба си виртуална обществена дискусия за промени в сектора, която се проведе в най-голямата платформа за професионална комуникация в здравеопазването CredoWeb. Дискусията продължи 1 месец - от  20 февруари до 20 март като съвместна инициатива на Credoweb и в. „Животът днес“. Целта й бе да стимулира активността, критичността и градивността на българското лекарско съсловие, като същевременно постави на изпитание концепциите на политиците, които предстои да премерят сили на 26 март.

Медицинската общност смело хвърли ръкавица на кандидат-управляващите и демонстрира компетентност по ключови проблеми на системата. От партиите в дебата се включиха ГЕРБ, БСП, ДПС, Реформаторският блок и АБВ.

Онлайн дискусията беше разделена на 3 панела: болнична, доболнична помощ и лекарствена политика.

По всяка тема дебатът бе провокиран от въпроси на водещи експерти в здравеопазването – лекари, дентални лекари, фармацевти, здравни мениджъри, представители на съсловни организации и фармацевтичната индустрия.

Най-горещо беше в панел ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ, в който се включиха над 1000 медицински специалисти – главно джипита, педиатри, интернисти, невролози, АГ-специалисти. Най-голяма активност демонстрираха лекарите от големите градове – София, Варна, Бургас, Пловдив и Плевен.

Какво поиска гилдията?

 • Достойно заплащане на лекарския труд (лекарите с 2 специалности да бъдат стимулирани; педиатрите да получават повече, тъй като трудът им продължава и по домовете; да се въведе потребителска такса за деца) – всеки трети участник заяви това под различна форма
 • Да се вдигне процентът от БВП за здравеопазване на 8%
 • Да се реши въпроса с направленията (специалистите  не искат да бъдат „крепостни“ на ОПЛ и искат свободен достъп до тях)
 • Да се вземат мерки срещу застаряването на лекарите
 • Да се сложи горна граница 1500 пациенти на джипи
 • Да се изгради нова работеща система за ТЕЛК, за да се ликвидират опашките. Да се намали срока на експертно решение
 • Медицинските сестри да получат възможност сами да се договарят със здравната каса, а не да ги назначават ОПЛ
 • Да се въведат реални санкции за пациенти, които не ходят на профилактичен преглед
 • НЗОК да отделя повече пари за доболничната  помощ
 • Да оптимизира спешната помощ

В панел БОЛНИЧНА ПОМОЩ дискусията започна още преди включването на политическите партии и бързо набра близо 900 участници. Най-коментирани бяха въпросите за:

 • демонополизацията на здравната каса;
 • доплащането от страна на пациентите;
 • съдбата на клиничните пътеки и диагностично свързаните групи;
 • финансирането на сектора.

Най-задълбочен дебат се получи в панел ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА, където над 500 души коментираха:

 • достъпа до лекарства (с акцент върфу животоспасяващите – напр. в онкологията);
 • паралелния износ;
 • промяната на ставката за ДДС върху лекарствата;
 • прогенеричната политика;
 • генеричната субституция;
 • таксата за обработка на рецепта.

Този нов формат виртуална дискусия е уникален с това, че:

 • Провокира активността на голяма част от гилдията
 • Проведе се в чиста професионална среда, което редуцира до голяма степен риска от популизъм и заиграване с нереални обещания от страна на политиците;
 • Всеки участник присъства с реалното си име, специалност и месторабота, което не позволи манипулации, анонимни изяви  и атака на тролове;
 • Даде важна обратна връзка за настроенията в медицинската общност, които участниците в политическата надпревара могат да използват като коректив;
 • Гилдията предложи много нови идеи от живия живот, които могат да бъдат взети под внимание от бъдещите управляващи;
 • Партиите поеха писмен ангажимент пред гилдията, който остава документиран и който може им бъде припомнян във всеки един момент оттук нататък.

CredoWeb ще връчи обобщение от идеите и визията на гилдията на бъдещия екип на  МЗ и всички отговорни институции, за да са сигурни участниците в дискусията, че техният глас е стигнал до тях и че ще бъде взет под внимание.

Какво обещаха партиите? - акценти

ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Кога и как може да се реши проблемът с направленията? Как да се избегнат изкуствените хоспитализации?

 

ГЕРБ

 

Категорично трябва да се увеличават средствата за специалистите в доболничната помощ и за медико-диагностични дейности, за да може пациентите максимално да се диагностицират и контролират в извънболничната помощ. Ще работим за установяване на диагностично-терапевтични алгоритми за заболяванията, за да се унифицират подходите. Създаването на единна информационна система с електронно направление за консултация и изследвания ще оптимизира процесите.

 

АБВ

Достъпът на пациентите до направления за специалист и за изследвания в извънболничната помощ категорично трябва да се облекчи. Необходимо е обаче създаването на система за контрол на всеки общопрактикуващ лекар. У нас бързо трябва да влезе в действие индивидуалната електронна здравна карта на всеки пациент. Чрез нея ще се проследяват назначените изследвания и консултации.

 

БСП

Въпросът с направленията е твърде наболял и дълго дискутиран. Виждаме, че в последните дни сегашните управляващи в здравеопазването вземат мерки и може би вече е намерено решение. Ще видим в следващите месеци как ще заработи.

 

РБ

За първи път реално решаване на проблемите с направленията стартира през 2016 г., като броят им бе увеличен с 640 000. За първи път нямаше недостиг и недоволство сред пациентите. Разбира се, само тази стъпка не е достатъчна, но ежегодното им увеличение, гарантирано през бюджета на НЗОК е правилно. Всеки български гражданин, в зависимост от здравословното му състояние, трябва да разполага със собствен пакет, определен по медицински показания, гарантиращ му консултациите със специалисти, изследвания и профилактични прегледи, а преценка на неговият лекар е кога отделните дейности в този пакет да бъдат използвани.

 

ДПС

За да се намали броят на хоспитализациите, трябва да се разделим с досегашния модел на работа, при който се правят хоспитализации дори само заради изследвания. Диагностиката и лечението в доболничната помощ трябва да се увеличат, за да не говорим за 2 млн. хоспитализации, както през последните години. Ако не се премахнат регулативните стандарти, лимитите, няма как да разчитаме на по-добро. Регулативните стандарти при всички положения трябва да отпаднат. Ако въведем електронното здравеопазване, няма да имаме нужда от лимити, нито от регулативни стандарти.

 

БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Как ще се реши въпросът с  доплащането в болниците?

ДПС

Обективизирането чрез нормативни документи за доплащане в болничната помощ означава ясно регламентиране дали и за какво доплаща пациентът. В момента от публичните средства за здравеопазване се отделят близо 3,5 млрд. лв. Оттам нататък доплащането от пациента е поне още толкова, без да е ясно какво всъщност доплаща той. Предстои дебат дали това доплащане да е за сметка на пациента, финансирано чрез допълнително увеличаване на здравната вноска, или с допълнително увеличаване на средствата в сектор Здравеопазване.

РБ

Вече премахнахме доплащането от страна на родителите, когато са придружители в болниците на малките пациенти. Премахнахме и искането на дарения от пациентите по време на болничния престой. Не предвиждаме въвеждането на нови възможности да се искат допълнителни пари от пациентите. Едно от най-тежките за пациентите доплащания е на медицинските изделия. За това предвиждаме централизирано договаряне на цените, както и договаряне на отстъпки, за да могат да бъдат поемани от НЗОК и постепенно доплащанията за тях от пациентите да бъдат ограничени и премахнати.

АБВ

Доплащането е един бич за българските пациенти. Не като принцип - такова доплащане съществува в повечето страни - а като процент спрямо предоставените от обществените фондове здравни услуги. Това се дължи до голяма степен на недофинансирането на клиничните пътеки, в които изрично е подчертано, че скъпоструващите консумативи се заплащат от пациента. Не предвиждаме увеличаване на здравноосигурителните вноски. Здравеопазването е и социална дейност. В този смисъл е недопустимо държавата да абдикира от тази дейност.

БСП

Предвид финансовите възможности на българските пациенти и нивата на средна и минимална заплата е твърде агресивно да се издига в държавна политика идеята за доплащане от страна на пациентите. Ние ще вземем всички необходими мерки за премахване на скритите форми на допълнително заплащане. За узаконяването им е абсурд да се говори. Това означава гражданите със скромни доходи да не могат да имат достъп до съвременни, модерни форми на лечение само защото са много скъпи.

ГЕРБ

Извели сме като ключов, реално изпълним приоритет изграждането на интегрирана национална здравноинформационна система. Така ще се гарантират прозрачност, ефективност и връщане на пациента в центъра на системата. Създаването на интегрираната информационна система ще направи контрола обективен. Залагаме на развитие на здравноосигурителния модел чрез остойностяване и прецизиране на т. нар. „основен пакет медицинска помощ“ в съответствие със солидарното обществено финансиране и създаване на условия за надграждане на солидарния модел, финансиран от НЗОК - с ясни стимули за замяна на плащанията в брой с допълнително здравно осигуряване/застраховане.

ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

Каква е позицията ви за въвеждане на диференцирана ставка на ДДС за лекарствата?

ГЕРБ

Някои смятат, че това е панацеята за разрешаването на финансовите проблеми в областта на лекарствената политика. Считаме, че на първо място трябва да се реализират всички възможни механизми в сферата на лекарствената политика, които да доведат до подобряване достъпа до качествени и ефикасни медикаменти и при изчерпани възможности евентуално да се търси данъчна промяна. Трябва сериозен финансов анализ доколко тази мярка би довела до намаляване на цените на лекарствените продукти и на публичните разходи за лекарствена терапия.

РБ

При въвеждане на диференциране на ДДС за лекарства, ще се освободи публичен ресурс за задоволяваване на все по-нарастващите нужди от лечение. При въвеждане на ДДС в рамките на 10% за лекарства, би се генерирал допълнителен ресурс в рамките на около 100 млн. лв. При постигнатите досега успехи при договараянето на отстъпки за лекарства и при намаляване на ДДС, за 2018 г. НЗОК, би могла да разполага допълнително с около 250 млн. лв.

 

БСП

Порочно е да се говори фанфарно и с лекота да се твърди, че трябва да се намали ДДС върху лекарствата, върху книгите, върху учебните помагала, защото ДДС е основният данък, от който излизат пенсиите на българските пенсионери. Всяко пипане на ДДС без сериозна финансово-правна консултация и обосновка може да доведе до такива изкривявания, че след това държавата да се чуди как да се справи с недоволството на гражданите.

 

ДПС

Промените са задължителни. За нулева ставка не можем да говорим, защото нулевата ставка на ДДС ще засили паралелния износ, а там мерките за контрол и мониториране не дават кой знае какъв резултат. По-лесният вариат е диференцирана ставка на ДДС, както е в по-голямата част от европейските държави. Тъй като в България ДДС е 20%, диференцирането е абсолютно наложително за лекарствените продукти. Ние бихме подкрепили и сме подкрепяли предложения в тази посока, които за съжаление не са минавали досега през различните състави на НС.

 

 

 

 

 

Коментари