Публикация

На официална церемония в МБАЛ ""Света София"" бяха връчени сертификатите за обучение на завършилите 3 седмичен курс медици от Република Македония.

 На официална церемония в МБАЛ ""Света София"" бяха връчени сертификатите за обучение на завършилите 3 седмичен курс медици от Република Македония.

Това е поредната група от лекари и медицински сестри, която се обучава съгласно договор между Министерството на здравеопазването на Р.Македония и МБАЛ ''Света София''.


От 6  до 24 март в отделенията на болницата, специалисти от различни области, сред които ортопедия и травматология, рехабилитация и вътрешни болести, почерпиха опит от българските си колеги. Сертификатите на успешно завършилите курса на обучение връчи д-р Христо Мазнейков. Той пожела на македонските си колеги от Скопие, Куманово и Велес, да работят с душа и сърце в името на пациентите.  От името на курсистите  Валентина Талевска благодари за натрупания опит  и сподели, че наученото в МБАЛ ''Света София'' ще бъде приложено  в отделението по рехабилитация  в  болницата в гр. Велес, където работи. ''Тук видях, че личното опознаване на пациента  е превърнато в изкуство'', каза Валентина Талевска.  Следващата група от медици от Македония, които ще се обучават в МБАЛ ''Света София''.  ще ни гостува само след броени дни.

" }-->

Коментари