Безплатна регистрация

Държава
България

или

Участието на медицински специалисти, лечебни заведения и пациенти в CredoWeb е безплатно и всеки опит да се иска заплащане за създаване на такъв профил, е измама.