Филтри

402 резултатa за "Д-р Георги Странски"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Петко Стефановски
Лекар
д-р Петко Стефановски

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Елица  Гьокова
Лекар
д-р Елица Гьокова

Акушерство и гинекология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

доц. Радка Гайдарова, дм
Лекар
доц. Радка Гайдарова, дм

Психиатрия

Лекарски кабинет - Плевен

д-р Елица Петрова
Лекар
д-р Елица Петрова

Обща и клинична патология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Цветко Цветков
Лекар
д-р Цветко Цветков

Акушерство и гинекология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

1 2 3 4 5 ... 34