Филтри

400 Резултати от търсене за "Д-р Георги Странски"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Георги Димитров
Лекар
д-р Георги Димитров

Анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Георги Николов Николов
Лекар
д-р Георги Николов Николов

Ушно-носно-гърлени болести

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Георги  Димитров
Специализант
д-р Георги Димитров

Невросонология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Георги Костадинов Георгиев
Лекар
д-р Георги Костадинов Георгиев

Психиатрия

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Георги Димитров
Лекар
д-р Георги Димитров

Ортопедия и травматология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Петко Стефановски
Лекар
д-р Петко Стефановски

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

д-р Елица  Гьокова
Лекар
д-р Елица Гьокова

Акушерство и гинекология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен

1 2 3 4 5 ... 34