Филтри

954 резултатa за Алергология

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Д-р Мариана  Мандажиева
Лекар
Д-р Мариана Мандажиева

Клинична алергология

МЦ Искър - София  България

Доц. Д-р Дора Йорданова Константинова, дм
Лекар
д-р Диана Христова
Лекар
д-р Диана Христова

Клинична алергология

Neoclinic - София  България

акад. Богдан Николов Петрунов, дмн
Лекар
акад. Богдан Николов Петрунов, дмн

Клинична алергология

Национален център по заразни и паразитни болести - София  България

доц. Ваня Маринова Цветкова, дм
Лекар
доц. Ваня Маринова Цветкова, дм

Клинична алергология

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

доц. Мария Стаевска, дм
Лекар
доц. Мария Стаевска, дм

Клинична алергология

УМБАЛ Александровска - София  България

...