Филтри

875 резултатa за ✔ Анестезиология и реанимация

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МБАЛ Вита

София

д-р Цветанка Янакиева
Лекар
д-р Цветанка Янакиева

Хранене и диететика

- София  България

доц. Иво Радославов Райчев, дм
Лекар
доц. Иво Радославов Райчев, дм

Нервни болести / Неврология

МБАЛНП Свети Наум - София  България

доц. Златица Георгиева Петрова, дм
Лекар
доц. Златица Георгиева Петрова, дм

Анестезиология и интензивни грижи

-

д-р Атанас Бошев
Лекар
д-р Атанас Бошев

Анестезиология и интензивно лечение

Сити клиник Бургас - Бургас  България

доц. Лъчезар  Иванов дм
Лекар
доц. Лъчезар Иванов дм

Вътрешни болести

-

Маг.-фарм. Ирена Любомирова Кръстева
Фармацевт
Маг.-фарм. Ирена Любомирова Кръстева

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

-

доц. Маргарита Кадийска
Лекар
доц. Маргарита Кадийска

Анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив  България

...