Филтри

37 резултатa за Асоциация на банките

Медицински център
Медицински център
д-р Максим Денев
Лекар
д-р Максим Денев

Обща и клинична патология

Национална кардиологична болница - София  България

д-р Румен Григоров Богданов
Лекар
д-р Румен Григоров Богданов

Специалност различна от изброените

XVII ДКЦ - София  България

д-р Марин Петров Павлов
Лекар
д-р Марин Петров Павлов

Обща и клинична патология

Национална кардиологична болница - София  България

проф. Деян Йорданов
Лекар
проф. Деян Йорданов

Гръдна хирургия

Военномедицинска академия - София  България

Експерт
Експерт
доц. Пешка Пешева, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

1 2 3 4