Филтри

161 резултатa за БЛС в Пловдив

Организация
Организация
БЛС-Пловдив

Пловдив

Гл. ас. д-р Магдалена  Баймакова дм
Лекар
Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова дм

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София  България

д-р Валя Сиракова
Лекар
д-р Валя Сиракова

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ 2 - Пловдив  България

д-р Жорж  Пелев
Лекар
д-р Жорж Пелев

Акушерство и гинекология

АГ Кабинет - Пловдив  България

д-р Иван  Маджаров
Лекар
д-р Иван Маджаров

Ушно-носно-гърлени болести

председател на УС на БЛС - Пловдив  България

д-р Ива Панайотова
Лекар
д-р Ива Панайотова

Кожни и венерически болести

-

д-р Веселин Попов
Лекар
д-р Веселин Попов

Лъчелечение

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив  България

проф. Стефан  Горанов дмн
Лекар
проф. Стефан Горанов дмн

Клинична хематология

-

д-р Лина Стоянова
Лекар
д-р Лина Стоянова

Ревматология

УМБАЛ Св. Георги - База 1 - Пловдив  България

д-р Пенчо Делев
Лекар
д-р Пенчо Делев

Акушерство и гинекология

МЦ Сана - Пловдив  България

проф. Диляна Вичева
Лекар
проф. Диляна Вичева

Ушно-носно-гърлени болести

-

доц. д-р Делян Пенев Делев, дм
Лекар
доц. д-р Делян Пенев Делев, дм

Фармакология

МУ Пловдив Катедра фармакология и клинична фармакология - Пловдив  България

1 2 3 4 5 ... 14