Филтри

29 резултатa за Балкански медицински награди

Проф. Димитър  Младенов дмн
Лекар
доц. Димитър Петков, д.м.
Лекар
доц. Димитър Петков, д.м.

Съдова хирургия

Болница Тракия - Парк - Стара Загора  България

проф. Диляна Вичева
Лекар
проф. Диляна Вичева

Ушно-носно-гърлени болести

-

проф. Милан Тотев, дм
Лекар
проф. Милан Тотев, дм

Образна диагностика

УМБАЛСМ Пирогов - София  България

Експерт
Експерт
Мирослава Илиева

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България