Филтри

1555 резултатa за ✔ Военномедицинска академия

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Гл. ас. д-р Магдалена  Баймакова дм
Лекар
Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова дм

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София  България

Христо Дамянов, дм
Лекар
Д-р Диана Цакова
Лекар
Д-р Диана Цакова

Нервни болести / Неврология

Военномедицинска академия - София  България

проф. Камен  Плочев
Лекар
проф. Камен Плочев

Инфекциозни болести

Военномедицинска академия - София  България

доц. Васил Михайлов
Лекар
доц. Васил Михайлов

Хирургия

Военномедицинска академия - София  България

Проф. Андрей  Галев дмн
Лекар
Проф. Андрей Галев дмн

Военномедицинска академия - София  България

проф. Крум Кацаров
Лекар
проф. Крум Кацаров

Гастроентерология

Военномедицинска академия - София  България

д-р Надежда Байчева
Лекар
д-р Надежда Байчева

Физикална и рехабилитационна медицина

Военномедицинска академия - София  България

д-р Анелия Гоцева
Лекар
д-р Анелия Гоцева

Вирусология

Военномедицинска академия - София  България

д-р Весела Михнева
Лекар
д-р Весела Михнева

Ендокринология и болести на обмяната

Военномедицинска академия - София  България

...