Филтри

69 резултатa за ДКЦ "Св. Георги"-Пловдив

д-р Димитър Богданов Георгиев
Лекар
д-р Димитър Богданов Георгиев

Ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 2 - Пловдив  България

Д-р Атанас Иванов , д.м.
Лекар
Д-р Атанас Иванов , д.м.

Урология

ДКЦ 2 Пловдив - Пловдив  България

Д-р Величка  Попова
Лекар
Д-р Величка Попова

Ревматология

ДКЦ 1 Пловдив - Пловдив  България

Д-р Иван  Величков
Лекар
Д-р Иван Величков

Кардиология

ДКЦ 6 -Пловдив - Пловдив  България

Д-р Евелина  Славчева
Лекар
Д-р Евелина Славчева

Педиатрия

ДКЦ 1 Пловдив - Пловдив  България

д-р Соня Кръстева
Лекар
д-р Соня Кръстева

Клинична лаборатория

ДКЦ Св. Георги - Пловдив  България

д-р Таня Дурова
Лекар
д-р Таня Дурова

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ Св. Георги - Пловдив  България

д-р Делчо Стайков
Лекар
д-р Делчо Стайков

Урология

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив  България

Доц. д-р Стефка  Мантарова-Вълкова
Лекар
Доц. д-р Стефка Мантарова-Вълкова

Нервни болести / Неврология

ДКЦ 6 -Пловдив - Пловдив  България

д-р Константин Марудов
Лекар
д-р Константин Марудов

Урология

УМБАЛ "Пловдив" - Пловдив  България

д-р Душко Шереметов
Лекар
д-р Душко Шереметов

Кардиология

ДКЦ 4 - Пловдив  България

д-р Ваня Добрева
Лекар
д-р Ваня Добрева

Общопрактикуващ лекар

ДКЦ Св. Георги - Пловдив  България

...