Филтри

37 резултатa за ДКЦ Св. Анна

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Д-р Слави   Станев
Лекар
Д-р Слави Станев

Нервни болести / Неврология

ДКЦ Св. Анна - София  България

д-р Валентин Бачев
Лекар
д-р Валентин Бачев

Урология

УМБАЛ Св. Анна - София  България

д-р Магдалена Ангелова
Лекар
д-р Магдалена Ангелова

Ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

д-р Красимира Атанасова
Лекар
д-р Красимира Атанасова

Вътрешни болести

УМБАЛ Св. Анна - София  България

д-р Юлия Стефанова
Лекар
д-р Юлия Стефанова

Гастроентерология

МБАЛ Св. Анна - Варна  България

д-р Весела Бонева
Лекар
д-р Весела Бонева

Нервни болести / Неврология

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

д-р Тоня Драгнева
Лекар
д-р Тоня Драгнева

Хирургия

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

д-р Екатерина Величкова
Лекар
д-р Екатерина Величкова

Нефрология

УМБАЛ Св. Анна - София  България

д-р Катя Димова
Лекар
д-р Катя Димова

Педиатрия

ДКЦ 4 - Варна  България

д-р Йордан Михайлов
Лекар
д-р Йордан Михайлов

Гастроентерология

УМБАЛ Св. Анна - София  България

д-р Боянка Карабашева
Лекар
д-р Боянка Карабашева

Ушно-носно-гърлени болести

ДКЦ Чайка - Варна - Варна  България

1 2 3 4