Филтри

94 резултатa за Дружеството на анестезиолозите

Гл. ас. Методия  Секуловски дм
Лекар
Гл. ас. Методия Секуловски дм

Анестезиология и интензивно лечение

-

д-р Румен Батакчиев
Лекар
д-р Румен Батакчиев

Пневмология и фтизиатрия

МТБ " Пловив" - Пловдив  България

д-р Георги Чавдаров Желев
Лекар
д-р Георги Чавдаров Желев

Хирургия

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

проф. Стоян Миланов
Лекар
проф. Стоян Миланов

УМБАЛСМ Пирогов - София  България

д-р Катерина Ангелова
Лекар
д-р Катерина Ангелова

Анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Св. Георги - База 2 - Пловдив  България

д-р Йордан Иванов Йорданов
Лекар
д-р Йордан Иванов Йорданов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ Плевен ВМА - Плевен  България

д-р Димитър Тодоров Терзиев
Лекар
д-р Димитър Тодоров Терзиев

Анестезиология и интензивно лечение

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение
проф. Димитър Карадимов, дмн
Лекар
проф. Димитър Карадимов, дмн

Анестезиология и интензивно лечение

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

...