Филтри

1 резултатa за ЕООД АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р МИХАИЛ ШАРКОВ

д-р Михаил Евгениев Шарков
Лекар
д-р Михаил Евгениев Шарков

Общопрактикуващ лекар

ЕOОД АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р МИХАИЛ ШАРКОВ - Оряхово (Оряхово)  България