Филтри

57 резултатa за КОЦ Стара Загора

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Петър Петров
Лекар
д-р Петър Петров

Хирургия

Военна Болница - Сливен

д-р Христо Стойнов Тъмнев
Лекар
д-р Христо Стойнов Тъмнев

Акушерство и гинекология

МЦ Проф. Д-р Ст.Киркович - Стара Загора

д-р Павел Иванов Тотев
Лекар
д-р Павел Иванов Тотев

Медицинска онкология

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора

д-р Дончо Проданов Славов
Лекар
д-р Дончо Проданов Славов

Вътрешни болести

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора

д-р Костадин Здравков Димитров
Лекар
д-р Костадин Здравков Димитров

Обща и клинична патология

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора

д-р Мильо Колев Милев
Лекар
д-р Мильо Колев Милев

Анестезиология и интензивно лечение

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора

д-р Ненко Митев Ненчев
Лекар
д-р Ненко Митев Ненчев

Образна диагностика

МЦ Казанлък - Казанлък

д-р Диана Желязкова Гешева
Лекар
д-р Диана Желязкова Гешева

Нуклеарна медицина

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора

д-р Веселина Тодорова Иванова
Лекар
д-р Веселина Тодорова Иванова

Клинична лаборатория

Комплексен онкологичен център - Стара Загора - Стара Загора

1 2 3 4 5