Филтри

34 резултатa за КОЦ-Русе

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Руслан Кулински
Лекар
д-р Руслан Кулински

Гастроентерология

КОЦ Русе ЕООД - Русе  България

д-р Пламен Кожухаров
Лекар
д-р Пламен Кожухаров

Детска хирургия

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Катерина Генова
Лекар
д-р Катерина Генова

Медицинска онкология

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Пламен Попов
Лекар
д-р Пламен Попов

Урология

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Атанас Парапанов
Лекар
д-р Атанас Парапанов

Урология

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Красимир Стилиянов  Филев
Лекар
д-р Красимир Стилиянов Филев

Хирургия

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Мануела Вартанян
Лекар
д-р Мануела Вартанян

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Валерий Йорданов
Лекар
д-р Валерий Йорданов

Вътрешни болести

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Камен Кожухаров
Лекар
д-р Камен Кожухаров

Хирургия

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Ирина Радева
Лекар
д-р Ирина Радева

Анестезиология и интензивно лечение

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Евгений Назъров
Лекар
д-р Евгений Назъров

Акушерство и гинекология

КОЦ - Русе - Русе  България