Филтри

5 резултатa за Кабинет по нервни болести, ултразвукова Доплерова диагностика на нервната система

доц. д-р Петя Минева, дм
Лекар
доц. д-р Петя Минева, дм

Нервни болести / Неврология

Кабинет по нервни болести, ултразвукова Доплерова диагностика на нервната система - Стара Загора  България

Медицински център
Медицински център
Медицински център
Медицински център
Лечебно заведение
Лечебно заведение