Филтри

46 резултатa за Катедра „Социална медицина и Здравен мениджмънт

д-р Иво Ватев
Лекар
д-р Иво Ватев

Обща медицина

-

д-р Елеонора Христова
Специализант
д-р Елеонора Христова

Социална медицина и здравен мениджмънт

-

доц. Георги Йорданов
Стоматолог
доц. Георги Йорданов

Обща дентална медицина

УМБАЛ "Пловдив" - Пловдив  България

гл. ас. Милена Владимирова
Помощник фармацевт
гл. ас. Милена Владимирова

Фармация

НЦОЗА - София  България

доц. Георги Пехливанов
Лекар
доц. Георги Пехливанов

Кожни и венерически болести

- София  България

Експерт
Експерт
гл. ас. Мария Правчанска, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Кристина Попова, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
проф. Анжелика Велкова, дмн

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Петя Дилова
Медицински специалист
Петя Дилова

Акушерка

УМБАЛ Д-р Г. Странски - Плевен  България

Експерт
Експерт
гл. ас. Елиа Георгиева, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Ванина Михайлова, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

Експерт
Експерт
доц. Арсени Арсениев, дм

Факултет по обществено здраве - МУ София - София  България

1 2 3 4