Филтри

56 резултатa за Клиника по детска психиатрия

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Румяна Трендафилова
Лекар
д-р Румяна Трендафилова

Детска психиатрия

ГПСИП "Детско психично здраве" ООД - София  България

Медицински център
Медицински център
Проф. д-р Венета Божинова, дм
Лекар
Проф. д-р Венета Божинова, дм

Епилептология

МБАЛНП Свети Наум - София  България

д-р Рая Димитрова
Лекар
д-р Рая Димитрова

Детска психиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Четвърта клиника по детско - юношеска психиатрия - Варна  България

д-р Бенжамен Ментешев
Лекар
доц. Димитър Терзиев, дм
Лекар
доц. Димитър Терзиев, дм

Детска психиатрия

-

доц. Коралия Тодорова, дм
Лекар
доц. Коралия Тодорова, дм

Психиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Първа психиатрична клиника - Варна  България

д-р Мая Тенева Костадинова
Лекар
д-р Мая Тенева Костадинова

Детска психиатрия

Частна амбулаторна психиатрична практика - София  България