Филтри

36 резултатa за Клиника по съдебна медицина

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
гл. ас. д-р Аделина Джорджанова, дм
Лекар
гл. ас. д-р Аделина Джорджанова, дм

Психиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Първа психиатрична клиника - Варна  България

д-р Георги Стоянов Стоянов
Лекар
д-р Георги Стоянов Стоянов

Обща и клинична патология

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

гл. ас. д-р Светлин Върбанов, дм
Лекар
гл. ас. д-р Светлин Върбанов, дм

Съдебна психиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Първа психиатрична клиника - Варна  България

проф. Petar Marinov Marinov дмн
Лекар
д-р Георги  Симеонов Алексиев
Лекар
д-р Даниел Вълчев
Лекар
д-р Даниел Вълчев

Гръдна хирургия

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович - Стара Загора  България

доц. Коралия Тодорова, дм
Лекар
доц. Коралия Тодорова, дм

Психиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Първа психиатрична клиника - Варна  България

1 2 3