Филтри

39 Резултати от търсене за Кнежа

Медицински център
Медицински център
МЦ - Кнежа

Кнежа

д-р Камелия Косева
Лекар
д-р Камелия Косева

Кардиология

ДКЦ 1 - Плевен

д-р Георги Дудушки
Лекар
д-р Георги Дудушки

Нервни болести / Неврология

Неврологичен кабинет - Кнежа

д-р Дебора Кюркчийска
Лекар
д-р Дебора Кюркчийска

Очни болести / Офталмология

-

д-р Бистра Бойчева
Лекар
д-р Бистра Бойчева

Кардиология

МБАЛ - Кнежа

д-р Боряна Георгиева
Лекар
д-р Боряна Георгиева

Педиатрия

Кабинет обща медицина - Кнежа

д-р Антония Дюлгерова
Лекар
д-р Антония Дюлгерова

Вътрешни болести

Кабинет обща медицина - Кнежа

д-р лили христова
Стоматолог
д-р лили христова

Обща дентална медицина

лили - Кнежа

Лечебно заведение
Лечебно заведение
МБАЛ

Кнежа

д-р Павел  Лазаров
Лекар
д-р Павел Лазаров

Очни болести / Офталмология

Очен кабинет - Кнежа

д-р Лиляна Христова
Лекар
д-р Лиляна Христова

Ушно-носно-гърлени болести

УНГ кабинет - Плевен

1 2 3 4