Филтри

8 резултатa за МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен

д-р Коста Костов
Лекар
д-р Коста Костов

Физикална и рехабилитационна медицина

МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен - Сливен  България

д-р Васислав Петрониев Петров
Лекар
д-р Васислав Петрониев Петров

Вътрешни болести

МБАЛ Д-р Ив.Селимински - Сливен - Сливен  България

д-р Рая Ралева
Лекар
д-р Рая Ралева

Трансфузионна хематология

МБАЛ"д-р Иван Селимински"АД,Сливен-Отделение по Трансфузионна Хематология - Сливен  България

д-р Трифон Великов
Медицински специалист
д-р Трифон Великов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ Д-р Ив.Селимински - Сливен  България

Лечебно заведение
Лечебно заведение