Филтри

33 резултатa за МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Десислава Симеонова Олева
Лекар
д-р Десислава Симеонова Олева

Вътрешни болести

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Тодор Василев Василев
Лекар
д-р Тодор Василев Василев

Кардиология

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Елена Испирева
Лекар
д-р Елена Испирева

Клинична лаборатория

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Искра  Първанова
Лекар
д-р Искра Първанова

Гастроентерология

ДКЦ Поликлиника Казанлък ЕООД - Казанлък  България

д-р Нино Нейков
Лекар
д-р Нино Нейков

Акушерство и гинекология

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Динко Динев
Лекар
д-р Динко Динев

Нервни болести / Неврология

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Венета Николова
Лекар
д-р Венета Николова

Нервни болести / Неврология

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Георги  Илиев
Лекар
д-р Георги Илиев

Образна диагностика

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Мира Генчева
Лекар
д-р Мира Генчева

Вътрешни болести

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Лазарин  Няголов
Лекар
д-р Лазарин Няголов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

д-р Теодора   Петкова
Специализант
д-р Теодора Петкова

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - Казанлък  България

1 2 3