Филтри

62 резултатa за ✔ МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч

д-р Иво Петров Петракиев
Лекар
д-р Иво Петров Петракиев

Акушерство и гинекология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Царина Цветанова Цанева
Лекар
д-р Царина Цветанова Цанева

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Пламена  Добревска
Лекар
д-р Пламена Добревска

Урология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Алекси Делчев
Лекар
д-р Алекси Делчев

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Румяна  Льоскова
Лекар
д-р Румяна Льоскова

Урология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Правда Трифонова Генова
Лекар
д-р Правда Трифонова Генова

Вътрешни болести

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Николай Ангелов Дяков
Лекар
д-р Николай Ангелов Дяков

Хирургия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Балю Арсов Банков
Лекар
д-р Балю Арсов Банков

Очни болести / Офталмология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Мария Атанасова Симеонова
Лекар
д-р Мария Атанасова Симеонова

Психиатрия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Цветелина Пашова
Лекар
д-р Цветелина Пашова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Симеон Данаилов Пушкаров
Лекар
д-р Симеон Данаилов Пушкаров

Нервни болести / Неврология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

...