Филтри

61 резултатa за МБАЛ "Тота Венкова"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Георги Стайков
Лекар
д-р Георги Стайков

Кардиология

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

Д-р Ивайло Дончев Атанасов
Лекар
Д-р Ивайло Дончев Атанасов

Урология

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

Д-р Боян Детелинов Киров
Лекар
Д-р Боян Детелинов Киров

Нефрология

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

д-р Красимира Колева Йорджева
Лекар
д-р Красимира Колева Йорджева

Кожни и венерически болести

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

Д-р Евелина Петрова Кирякова
Лекар
Д-р Евелина Петрова Кирякова

Вътрешни болести

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

Д-р Цанко Радков Дончев
Лекар
Д-р Цанко Радков Дончев

Хирургия

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

д-р Мирослав Велев Стоянов
Лекар
д-р Мирослав Велев Стоянов

Кардиология

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

д-р Виолета Пенчева Милчева
Лекар
д-р Виолета Пенчева Милчева

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

д-р Лъчезар Иванов Смилов
Лекар
д-р Лъчезар Иванов Смилов

Кардиология

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

д-р Миролюб Веселинов Маджаров
Лекар
д-р Миролюб Веселинов Маджаров

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

д-р Светла Иванова Пашова-Михова
Лекар
д-р Светла Иванова Пашова-Михова

Педиатрия

МБАЛ Д р Тота Венкова - Габрово  България

...