Филтри

80 резултатa за МБАЛ "Христо Ботев"

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Аптека
Аптека
д-р Нина  Топузанска
Лекар
д-р Нина Топузанска

Гастроентерология

УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ - София  България

д-р Ирена Горанова
Лекар
д-р Ирена Горанова

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

д-р Лиляна  Петкова Мишева
Лекар
д-р Лиляна Петкова Мишева

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

д-р Надежда Асенова Паскалева
Лекар
д-р Надежда Асенова Паскалева

Педиатрия

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

д-р Василка Александрова Вълчева
Лекар
д-р Василка Александрова Вълчева

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

д-р Динко Димитров Динков
Лекар
д-р Динко Димитров Динков

Хирургия

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

д-р Милена Петкова Иванова
Лекар
д-р Милена Петкова Иванова

Вътрешни болести

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

д-р Марта Цветанова
Специализант
д-р Марта Цветанова

Кожни и венерически болести

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

Д-р Петър  Валериев  Ралчовски
Специализант
Д-р Петър Валериев Ралчовски

Ортопедия и травматология

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

Д-р Венцислава  Трифонова
Лекар
Д-р Венцислава Трифонова

Кожни и венерически болести

МБАЛ Христо Ботев - Враца  България

...