Филтри

39 резултатa за ✔ МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен

Д-р Габриела  Генова-Христова
Лекар
Д-р Габриела Генова-Христова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Пламен Петков
Лекар
д-р Пламен Петков

Нервни болести / Неврология

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Владимир Иванов Трифонов
Лекар
д-р Владимир Иванов Трифонов

Пневмология и фтизиатрия

ДКЦ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Пламен Ненов
Лекар
д-р Пламен Ненов

Ортопедия и травматология

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Люба Димитрова Йорданова
Лекар
д-р Люба Димитрова Йорданова

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Таня Василева
Лекар
д-р Таня Василева

Вътрешни болести

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Иоанна Лилянова Цветанова
Лекар
д-р Иоанна Лилянова Цветанова

Нефрология

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Красимира Цонева
Лекар
д-р Красимира Цонева

Вътрешни болести

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

доц. Венци Росманов, дм
Лекар
доц. Венци Росманов, дм

Ортопедия и травматология

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Наталия Китова
Лекар
д-р Наталия Китова

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Иванка Нинова
Лекар
д-р Иванка Нинова

Нефрология

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България

д-р Красимир Попов
Лекар
д-р Красимир Попов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ Св. Панталеймон - Плевен  България