Филтри

108 резултатa за МБАЛ „Бургасмед“

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Светла Маркова
Лекар
д-р Светла Маркова

Акушерство и гинекология

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Цветана  Петкова
Лекар
д-р Цветана Петкова

Обща медицина

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Мариана Янева
Лекар
д-р Мариана Янева

Гастроентерология

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Александър Серафимов
Лекар
д-р Александър Серафимов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Кръстина Дорийска
Лекар
д-р Кръстина Дорийска

Акушерство и гинекология

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Роза Йорданова
Лекар
д-р Роза Йорданова

Педиатрия

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Хюсеин Ал Али
Специализант
д-р Хюсеин Ал Али

Ортопедия и травматология

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

д-р Милена  Мануелян
Лекар
д-р Милена Мануелян

Акушерство и гинекология

АГ Кабинет, д-р Милена Мануелян - Бургас  България

д-р Алпер Мурадов
Лекар
д-р Алпер Мурадов

Ортопедия и травматология

МБАЛ Св. София - София  България

д-р Джума  Ханифи
Лекар
д-р Джума Ханифи

Ортопедия и травматология

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

Д-р Сюят Хайредин Ешреф, дм
Лекар
Д-р Сюят Хайредин Ешреф, дм

Ортопедия и травматология

МБАЛ Бургасмед - Бургас  България

1 2 3 4 5 ... 9