Филтри

38 резултатa за МБАЛ „Медика – Русе”

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Мариана  Москова
Лекар
д-р Мариана Москова

Детска ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 2 - Русе  България

Доц. Огнян Шербанов
Лекар
Доц. Огнян Шербанов

Кардиология

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

д-р Александър  Бальовски
Лекар
д-р Александър Бальовски

Урология

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

д-р Ивелин  Йоцов
Лекар
д-р Ивелин Йоцов

Хирургия

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

д-р Емилия Груева
Лекар
д-р Емилия Груева

Акушерство и гинекология

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

д-р Бланш Ангелова
Лекар
д-р Бланш Ангелова

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

д-р Румен Котов
Лекар
д-р Румен Котов

Урология

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

д-р Живко Димитров
Лекар
д-р Живко Димитров

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

МБАЛ Медика Русе - Русе  България

доц. Теодора Недева, дм
Лекар
доц. Теодора Недева, дм

Анестезиология и интензивно лечение

КОЦ - Русе - Русе  България

д-р Искра  Карлова
Лекар
д-р Искра Карлова

Физикална и рехабилитационна медицина

МБАЛ Медика - Русе  България

Светла Илиева
Медицински специалист
Светла Илиева

Медицинска сестра

МБАЛ Медика - Русе  България

1 2 3 4