Филтри

д-р Ергюз Кара
Лекар
д-р Ергюз Кара

Акушерство и гинекология

МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград  България

д-р Царина Цветанова Цанева
Лекар
д-р Царина Цветанова Цанева

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Иво Петров Петракиев
Лекар
д-р Иво Петров Петракиев

Акушерство и гинекология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Пресиян Василев
Лекар
д-р Пресиян Василев

Гастроентерология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Алекси Делчев
Лекар
д-р Алекси Делчев

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

Д-р Борче Николовски
Лекар
Д-р Борче Николовски

Кардиология

МБАЛ Бургасмед и ДКЦ Бургасмед - Бургас  България

д-р Пламена  Добревска
Лекар
д-р Пламена Добревска

Урология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Правда Трифонова Генова
Лекар
д-р Правда Трифонова Генова

Вътрешни болести

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Николай Ангелов Дяков
Лекар
д-р Николай Ангелов Дяков

Хирургия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Балю Арсов Банков
Лекар
д-р Балю Арсов Банков

Очни болести / Офталмология

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

д-р Мария Атанасова Симеонова
Лекар
д-р Мария Атанасова Симеонова

Психиатрия

МБАЛ "Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч - Ловеч  България

1 2 3 4 5 ... 10