Филтри

162 резултатa за МБАЛ „Света Марина“

Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Мариана  Москова
Лекар
д-р Мариана Москова

Детска ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 2 - Русе  България

ас. д-р Юлия Баздарска
Лекар
ас. д-р Юлия Баздарска

Педиатрия

УМБАЛ Св. Марина - Варна ; Първа детска клиника с ДОИЛНН - Варна  България

д-р Наталия  Николова
Лекар
д-р Наталия Николова

Ревматология

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

Проф. Искрен  Коцев дмн
Лекар
Проф. Искрен Коцев дмн

Гастроентерология

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

проф. Ара Капрелян, дм
Лекар
проф. Ара Капрелян, дм

Епилептология

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

д-р Галина Арабаджиева
Лекар
д-р Галина Арабаджиева

Кардиология

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

д-р Романка  Василева
Лекар
д-р Романка Василева

Инфекциозни болести

Медицински център - КЛИНИКА НОВА, гр. Варна - Варна  България

д-р Надя  Станиславова
Лекар
д-р Надя Станиславова

Образна диагностика

Хайфу център Св. Марина - Плевен  България

д-р Ивелина Николова
Специализант
д-р Ивелина Николова

Нефрология

-

д-р Елка Радушева Радушева
Лекар
д-р Елка Радушева Радушева

Нервни болести / Неврология

МЦ Клиника Нова - Варна  България

1 2 3 4 5 ... 14