Филтри

53 резултатa за ✔ МБАЛ „Сърце и Мозък“

Д-р Димо Митев
Лекар
Д-р Димо Митев

Хирургия

МБАЛ Сърце и Мозък БУРГАС - Бургас  България

Проф. д-р Яна   Симова , дм
Лекар
Проф. д-р Яна Симова , дм

Кардиология

УМБАЛ Сърце и Мозък - Плевен  България

д-р Илия Крачунов
Лекар
д-р Илия Крачунов

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ “Сърце и мозък” гр. Плевен - Плевен  България

Д-р Стефан Христофоров
Специализант
Д-р Стефан Христофоров

Урология

МБАЛ Сърце и Мозък - Бургас  България

Д-р Веселина Михайлова Добрева
Специализант
Д-р Веселина Михайлова Добрева

Ендокринология и болести на обмяната

МБАЛ "Сърце и мозък" - Бургас  България

Д-р Даниела Стойчева
Лекар
Д-р Даниела Стойчева

Пневмология и фтизиатрия

МБАЛ Сърце и мозък - Плевен - Плевен  България

Проф. Иво  Петров дм
Лекар
Проф. Иво Петров дм

Кардиология

Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център - София  България

Д-р Гордън  Иванов
Специализант
Д-р Гордън Иванов

Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен  България

Д-р Павел  Тодоров
Специализант
Д-р Павел Тодоров

Ортопедия и травматология

МБАЛ Сърце и мозък - Бургас  България

д-р Ивослав Иванов
Лекар
д-р Ивослав Иванов

Хирургия

МБАЛ Сърце и мозък - Бургас - Бургас  България

Д-р Стоян  Божинов
Специализант
Д-р Стоян Божинов

Нервни болести / Неврология

МБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен  България