Филтри

116 резултатa за МБАЛ „Уни Хоспитал“

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Уни Хоспитал

Панагюрище

Д-р Мария  Ранчева
Лекар
Д-р Мария Ранчева

Ендокринология и болести на обмяната

-

д-р Теодор Жеков
Лекар
д-р Теодор Жеков

Лъчетерапия

Онкологичен център - Панагюрище  България

д-р Гергана Иванова
Лекар
д-р Гергана Иванова

Образна диагностика

Онкологичен център - Панагюрище  България

д-р Марияна Челебиева
Лекар
д-р Марияна Челебиева

Микробиология

Уни Хоспитал - Панагюрище  България

д-р Явор Николаев Дренски
Лекар
д-р Явор Николаев Дренски

Социална медицина и здравен мениджмънт

-

1 2 3 4 5 ... 10