Филтри

543 резултатa за МБАЛ-ВАРНА

Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
Лечебно заведение
д-р Мариана  Москова
Лекар
д-р Мариана Москова

Детска ендокринология и болести на обмяната

ДКЦ 2 - Русе  България

Проф. Искрен  Коцев дмн
Лекар
Проф. Искрен Коцев дмн

Гастроентерология

УМБАЛ Св. Марина - Варна - Варна  България

д-р Анна  Карафилоска
Лекар
д-р Анна Карафилоска

Кардиология

-

Д-р Ергюз Кара
Лекар
Д-р Ергюз Кара

Акушерство и гинекология

МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград  България

Проф. д-р Яна   Симова , дм
Лекар
Проф. д-р Яна Симова , дм

Кардиология

УМБАЛ Сърце и Мозък - Плевен  България

д-р Георги Гюзелев
Лекар
д-р Георги Гюзелев

Кардиология

ВМА Варна, поликлиничен блок 26 кабинет - Варна  България

проф. Димитър Райков, дмн
Лекар
проф. Димитър Райков, дмн

Ортопедия и травматология

Медицински университет Варна - Варна  България

...